Dự án bất động sản

 

Danh sách căn hộ VP6 Linh Đàm đang giao dịch 3-6-2015

Danh sách căn hộ chung cư VP6 Linh Đàm đang giao dịch ngày 3/6/2015.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6- Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Mai 0977 092 920

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

 

  Tòa    Tầng    Căn    Diện tích    Giá gốc    Chênh    Tổng tiền    Giá bán  
  VP6     5    2    77.76    15.5    340    1545.28    19.872428  
  VP6     6    2    77.76    15.5    370    1575.28    20.2582305  
  VP6     7    2    77.76    15.5    370    1575.28    20.2582305  
  VP6     28    2    77.76    14.5    360    1487.52    19.1296296  
  VP6     29    2    77.76    14    365    1453.64    18.69393  
  VP6     30    2    77.76    14    365    1453.64    18.69393  
  VP6     31    2    77.76    14    330    1418.64    18.2438272  
  VP6     34    2    77.76    14    355    1443.64    18.5653292  
  VP6     36    2    77.76    13.5    280    1329.76    17.100823  
                                             
  VP6     12    4    63.06    15.5    270    1247.43    19.7816365  
  VP6     16    4    63.06    15.5    280    1257.43    19.9402157  
                                             
  VP6     2    6    65.26    15    175    1153.9    17.6815814  
  VP6     4    6    65.26    15    195    1173.9    17.9880478  
  VP6     6    6    65.26    15.5    210    1221.53    18.7178976  
  VP6     9    6    65.26    15.5    305    1316.53    20.1736132  
  VP6     12    6    65.26    15.5    275    1286.53    19.7139136  
  VP6     26    6    65.26    14.5    275    1221.27    18.7139136  
  VP6     30    6    65.26    14    240    1153.64    17.6775973  
  VP6     34    6    65.26    14    225    1138.64    17.4477475  
  VP6     36    6    65.26    13.5    150    1031.01    15.7984983  
  VP6     Pent     6    -----     ----     TT            
                                             
  VP6     7    8    61.05    15.5    190    1136.275    18.6122031  
  VP6     15    8    61.05    15.5    195    1141.275    18.6941032  
  VP6     36    8    61.05    13.5    160    984.175    16.1208026  
  VP6     Pent     8    59.04    ----     90            
                                             
  VP6     4    10    61.05    15    185    1100.75    18.030303  
  VP6     5    10    61.05    15.5    185    1131.275    18.530303  
  VP6     6    10    61.05    15.5    185    1131.275    18.530303  
  VP6     12A     10    61.05    15    215    1130.75    18.5217035  
  VP6     32    10    61.05    14    210    1064.7    17.4398034  
                                             
  VP6     8    12    65.26    15.5    235    1246.53    19.1009807  
  VP6     10    12    65.26    15.5    245    1256.53    19.2542139  
  VP6     20    12    65.26    15    260    1238.9    18.9840637  
  VP6     33    12    65.26    14    235    1148.64    17.6009807  
                                             
  VP6     2    14    74.45    15    200    1316.75    17.6863667  
  VP6     4    14    74.45    15    220    1336.75    17.9550034  
  VP6     6    14    74.45    15.5    220    1373.975    18.4550034  
  VP6     7    14    74.45    15.5    190    1343.975    18.0520484  
  VP6     14    14    74.45    15.5    220    1373.975    18.4550034  
  VP6     15    14    74.45    15.5    180    1333.975    17.91773  
  VP6     32    14    74.45    14    190    1232.3    16.5520484  
  VP6     34    14    74.45    14    185    1227.3    16.4848892  
  VP6     35    14    74.45    14    230    1272.3    17.0893217  
  VP6     36    14    74.45    13.5    150    1155.075    15.514775  
                                             
  VP6     2    16    62.6    15    295    1234    19.7124601  
  VP6     3    16    62.6    15    295    1234    19.7124601  
  VP6     5    16    62.6    15.5    325    1295.3    20.6916933  
                                             
  VP6     4    18    46.8    15    290    992    21.1965812  
  VP6     8    18    46.8    15.5    240    965.4    20.6282051  
  VP6     16    18    46.8    15.5    230    955.4    20.4145299  
  VP6     20    18    46.8    15    250    952    20.3418803  
  VP6     26    18    46.8    14.5    245    923.6    19.7350427  
  VP6     27    18    46.8    14.5    240    918.6    19.6282051  
  VP6     28    18    46.8    14.5    230    908.6    19.4145299  
  VP6     31    18    46.8    14    250    905.2    19.3418803  
                                             
  VP6     5    20    65.85    15.5    360    1380.675    20.9669704  
  VP6     10    20    65.85    15.5    390    1410.675    21.4225513  
  VP6     36    20    65.85    13.5    260    1148.975    17.4483675  
                                             
  VP6     6    22    68.33    15.5    300    1359.115    19.8904581  
  VP6     7    22    68.33    15.5    310    1369.115    20.0368067  
  VP6     19    22    68.33    15    350    1374.95    20.1222011  
  VP6     23    22    68.33    14.5    320    1310.785    19.1831553  
  VP6     24    22    68.33    14.5    310    1300.785    19.0368067  
  VP7     33    22    68.33    14    325    1281.62    18.7563296  
                                             
  VP6     8    24    66.68    15.5    320    1353.54    20.2990402  
  VP6     14    24    66.68    15.5    290    1323.54    19.8491302  
                                             
  VP6     34    26    65.26    14    285    1198.64    18.3671468  
  VP6     36    26    65.26    13.5    255    1136.01    17.4074471  
                                             
  VP6     2    28    61.05    15    260    1175.75    19.2588043  
  VP6     10    28    61.05    15.5    330    1276.275    20.9054054  
  VP6     12A     28    61.05    15    255    1170.75    19.1769042  
  VP6     29    28    61.05    14    300    1154.7    18.9140049  
  VP6     35    28    61.05    14    220    1074.7    17.6036036  
  VP6     Pent     28    59.04    ----     130            
                                             
  VP6     9    30    61.05    15.5    280    1226.275    20.0864046  
  VP6     10    30    61.05    15.5    260    1206.275    19.7588043  
  VP6     23    30    61.05    14.5    300    1185.225    19.4140049  
  VP6     29    30    61.05    14    320    1174.7    19.2416052  
  VP6     32    30    61.05    14    235    1089.7    17.8493038  
                                             
  VP6     Pent     32    ------     13    140            
                                             
  VP6     11    34    63.08    15.5    350    1327.74    21.0485098  
  VP6     14    34    63.08    15.5    TT            
  VP6     19    34    63.08    15    350    1296.2    20.5485098  
  VP6     35    34    63.08    14    310    1193.12    18.9143944  
  VP6     Pent     34    58.2    ----     160            
                                             
  VP6     6    38    57.51    15.5    270    1161.405    20.1948357  
  VP6     18    38    57.51    15    260    1122.65    19.5209529  
  VP6     26    38    57.51    14.5    260    1093.895    19.0209529  
                                             
  VP6     6    40    49.44    15.5    185    951.32    19.2419094  
  VP6     9    40    49.44    15.5    175    941.32    19.039644  
  VP6     11    40    49.44    15.5    185    951.32    19.2419094  
  VP6     12A     40    49.44    15    185    926.6    18.7419094  
  VP6     14    40    49.44    15.5    165    931.32    18.8373786  
  VP6     16    40    49.44    15.5    170    936.32    18.9385113  
  VP6     19    40    49.44    15    165    906.6    18.3373786  
  VP6     20    40    49.44    15    160    901.6    18.236246  
  VP6     23    40    49.44    14.5    185    901.88    18.2419094  
  VP6     24    40    49.44    14.5    170    886.88    17.9385113  
  VP6     25    40    49.44    14.5    165    881.88    17.8373786  
  VP6     26    40    49.44    14.5    180    896.88    18.1407767  
  VP6     27    40    49.44    14.5    170    886.88    17.9385113  
  VP6     32    40    49.44    14    160    852.16    17.236246  
  VP6     33    40    49.44    14    190    882.16    17.8430421  
  VP6     34    40    49.44    14    170    862.16    17.4385113  
                                    
VP6  3 42 65.26 15 250 1228.9 18.8308305
VP6  8 42 65.26 15.5 295 1306.53 20.02038
VP6  9 42 65.26 15.5 310 1321.53 20.2502298
VP6  12 42 65.26 15.5 310 1321.53 20.2502298
                    
VP6  3 44 61.05 15 235 1150.75 18.8493038
VP6  5 44 61.05 15.5 260 1206.275 19.7588043
VP6  20 44 61.05 15 280 1195.75 19.5864046
                    
VP6  5 46 61.05 15.5 260 1206.275 19.7588043
VP6  Pent  46 59.5 ---  TT    
                    
VP6  6 48 66.16 15.5 280 1305.48 19.7321644
VP6  7 48 66.16 15.5 280 1305.48 19.7321644
VP6  12A  48 66.16 15 295 1287.4 19.4588875
                    
VP6  Kiot  2 36.44 28 450 1470.32 40.349067
VP6  Kiot  6 32 28 550 1446 45.1875
VP6  Kiot  26 27.01 28 TT    
VP6  Kiot  28 25.06 -----  750    
VP6  Kiot  36 30.8 -----  780    
VP6  Kiot  40 41 -----  TT    
VP6  Kiot  40A  60.2 -----  TT    

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 29/12/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015
Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 14/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 9/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 18/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 5/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 25/9/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/9/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 15/9/2015
Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/8/2015
Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm đang ngày 27/7/2015
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Chính chủ cần bán căn góc, view hồ Chung cư VP6 Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 25/05/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ VP6 Linh Đàm - Hướng View Hồ Linh Đàm 61,05 (m2) 1050Triệu 16/04/2017 Hà Nội
Chính chủ ần bán căn góc VP6 Linh Đàm. View hồ đẹp nhất tòa 0 (m2) Thỏa thuận 29/04/2017 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 20 diện tích 65m view hồ, giá gốc 15 triệu 65 (m2) 15Triệu 02/08/2016 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 65m view hồ, giá gốc 15 triệu 65 (m2) 15,5Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 66m view hồ, giá gốc15 triệu 66 (m2) 15Triệu 05/09/2016 Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư vp6 linh đàm 45m làm văn phòng 45 (m2) 3,3Triệu 20/07/2016 Hà Nội
Chính chủ bán CC căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 01/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 30/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 29/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 29/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 28/09/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 6 tầng 9, diện tích 65m2, 2PN 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 25/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán nhà cc VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên căn 906 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán nhà cc VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên căn 906 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC VP6 linh đàm, căn 906, dt 65m,2pn, chênh 350tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 23/09/2015 Hà Nội
Chính chủ CC VP6 Linh Đàm, căn 906, chênh 260tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 23/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán cc VP6 Linh Đàm, căn 906 ,chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 22/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 18/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 16/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 15/09/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6, căn tầng 9 diện tích 65,26m2 căn 2 phòng ngủ 65 (m2) 15,5Triệu/tháng 09/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán cc VP6 Linh Đàm, căn 906, 2pn, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 08/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 07/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 04/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 31/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 27/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC VP6 Linh Đàm căn 906 , chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 26/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 25/08/2015 Hà Nội
Chứng khoán xuống, BĐS chuẩn bị đón gio mới, hay nhanh tay mua nhanh căn 906 VP6 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 20/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 18/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 6 tầng 9 tòa nhà vp6 Linh Đàm, chênh 250 bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 14/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 14/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn hộ 61,05m2 chung cư VP6 Linh Đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 13/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 12/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 12/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 11/08/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 6 tầng 9, diện tích 65m2, 2PN 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 11/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 10/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 6 tầng 9 tòa nhà vp6 Linh Đàm, chênh 250 bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 06/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 05/08/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 1452
Lượng truy cập: 53549346
ĐẦU TRANG